Čak 82 posto ljudi smatra da im je sport pomogao sa stresom u lockdownu, pokazalo je domaće istraživanje

Tjelesna aktivnost kao način ublažavanja stresa

by | 19 srpnja, 2021
stres fizička aktivnost

Čak 82 posto ljudi smatra da im je bavljenje sportom pomoglo u nošenju sa izolacijom nastalom tijekom lockdowna, utvrđeno je u istraživanju Sport u doba pandemije, koje su proveli Hrvatska asocijacija za sportski menadžment i Datafit, obrt specijaliziran za analizu podataka.

Istraživanje je provedeno u dva dijela, u proljeće 2020. nakon prvog lockdowna i zimu 2020./2021. nakon zatvaranja sportskih objekata, kako bi se dobila cjelokupna slika o bavljenju sportom za vrijeme pandemije. Zanimljivo je da ispitanici istraživanja tendiraju smanjenom strahu od zaraze virusom COVID-19 te je većina ispitanika rekla kako se ne boji zaraze. Ispitanici su se pritom držali epidemioloških mjera, te je gotovo 80 posto njih čistilo sportsku opremu koju su koristili tijekom treninga.

Ideju za istraživanje u kojem bi se ispitale navike bavljenja sportom za vrijeme pandemije i pozitivne posljedice koje sport ima na ljude tijekom lockdowna predložio je Filip Gospodnetić, vlasnik Datafita, a provedbu istraživanja je podržao Ivan Vranković, predsjednik Hrvatske asocijacije za sportski menadžment. 

“U javnoj sferi je bilo puno razgovora o zatvaranju sportskih objekata kao i rasprava o širenju virusa u sportskim dvoranama dok su istovremeno pristizale poruke da je bavljenje sportom poželjno jer jača organizam i čini nas zdravijim i otpornijim na bolesti. Ovakve dvosmislene poruke su nas potaknule da provjerimo kako se ljudi bave sportom u izazovnim vremenima pandemije”, napomenuo je Filip Gospodnetić. 

Ivan Vranković, predsjednik Hrvatske asocijacije za sportski menadžment je istaknuo: “Bilo nam je važno znati misle li ljudi da je pridržavanje epidemioloških mjera u zatvorenim sportskim objektima moguće. To smo pitanje postavili u upitniku koji su ispitanici ispunjavali na početku 2021. godine, kada su sportski objekti po drugi put zatvoreni. Zanimljivo je da čak 75 posto ispitanika smatra da je moguće pridržavati se epidemioloških mjera u zatvorenim sportskim objektima.”

“Ovi rezultati ukazuju da sport pomaže nositi se sa stresom u teškim situacijama te da su ljudi spremni pridržavati se epidemiološke mjere kako bi se bavili sportom. Stoga je važno dugoročno promovirati bavljenje sportom, jer se tako ulaže u očuvanje tjelesnog i psihičkog zdravlja”, napominju autori istraživanja.

“Stvarno se nadamo da novih lockdowna neće biti, ali ako i bude, potrebno je razmisliti o tjelesnoj aktivnosti kao načinu ublažavanja stresa”, ističu Vranković i Gospodnetić te upućuju sve zainteresirane da cijeli istraživački izvještaj pročitaju na web-stranicama Hrvatskog udruženja za sportski menadžment.

Foto: Inside Creative House/iStock/Getty Images Plus