Nova aktivna supstanca u borbi protiv raka

by | 30 kolovoza, 2012

 Nova metoda u terapiji raka obećava mnogo i već je uspješno testirana na pacijentima.

Aktivnu supstancu NKP-1339 – malu molekulu koja se vezuje za protein transferin, razvio je dekan Kemijskog fakulteta u Beču, Bernhard Kepler u okviru zajedničkog projekta sa bečkim Medicinskim faklultetom.

Prije izvjesnog vremena uspješno su završene prve kliničke studije (faza I) na pacijentima sa metastaziranim tumorima, pri čemu je ustanovljeno da novi medikament koči razvoj raka a ujedno se i dobro podnosi.

Do sada, skoro da ne postoje “europske” aktivne supstance protiv tumora koje pokazuju tako dobre rezultate.

 

NKP-1339 je prvo sredstvo protiv raka na bazi rutenijuma. Aktivna supstanca se preko transferina i dijelom preko albumina ubacuje u ćeliju raka.

U tumoru se ona aktivira i preko tzv. mitohondrijskog puta ćeliju tumora dovodi do programiranog odumiranja (apoptoze). Paralelno se suzbija protein GBR78, koji je odgovoran za rezistenciju brojnih vrsta tumora.

"Ovim procesom se u ćeliji tumora nagomilaju otpadne supstance, koje konačno dovode do odumiranja ćelije tumora. Rezultati studije potvrđuju ono, što je iz naših predkliničkih studija proizašlo, a to je da medikament tumore napada selektivno i djelotvoran je protiv raznih vrsta tumora", objašnjava Kepler.

 

Sada počinje druga faza kliničkih studija za ovaj medikament.


 

 

Tagovi: