[psi]

04/08/2018

Dva su svijeta žedna ljubavi, a tako su komplementarna da je i jezik kojim govore tako različit. Jedan ima što onaj drugi treba, ali ne mogu se spo...