Samomotivacija tijekom liječenja raka dojke

by | 30 rujna, 2022
rak dojke

Nakon postavljanja dijagnoze raka dojke, oboljele osobe su tijekom liječenja izložene tjelesnim i psihološkim promjenama/posljedicama koje mogu trajati različito dugo i utjecati na kvalitetu života. Cijeli proces liječenja mijenja oboljelima način života i navike, socijalno funkcioniranje, percepciju budućnosti. S obzirom na to, osim omogućavanja liječenja, psihološka i emocionalna potpora oboljelima od raka dojke je od izuzetnog značaja. Jednako tako, retrospektivne kliničke studije su pokazale kako je motiviranost oboljelih za liječenje i izlječenje od vitalnog značaja. Naime, motiviranost osobe oboljele od raka dojke za liječenje važan je čimbenik uspješnosti cijelog procesa onkološkog liječenja, suočavanja s nuspojavama i komplikacijama liječenja te sudjelovanja u programima rehabilitacije.

Razumijevanje koncepta samomotivacije oboljelih osoba tijekom liječenja pomaže zdravstvenim djelatnicima u pružanju psihosocijalne potpore bolesnicama i njihovim obiteljima. Jednako tako zdravstvenim djelatnicima pomaže u aktivnom uključivanju dostupnih intervencija s ciljem ohrabrivanja i poboljšanja motivacije oboljelih. Samomotivacija oboljelih od raka dojke je pod utjecajem želje za što bržim oporavkom i povratkom u “normalni” život prije bolesti te je ukupno vođena željom za izlječenjem. Načini i opsezi motivacije velikim su dijelom i pod utjecajem socio-ekonomskog statusa i sigurnosti. Samomotivaciju podupire i jača tijekom života stečeni duh optimizma, osjećaj odgovornosti i pripadnosti obitelji. Nerijetko je briga za djecu, supružnika ili starije članove obitelji jedan od ključnih motivirajućih čimbenika za liječenje.

Kod bolesnica je moguće pokretanje svih “unutarnjih” mehanizama kako bi aktivno sudjelovale u liječenju i bile suradljive – ako su od medicinskih djelatnika prepoznate kao aktivni sudionici procesa liječenja te dobro informirane i upoznate sa slijedom i osobitostima liječenja, pridruženim nuspojavama. Oboljela osoba pri tome se treba osjećati kompetentnom za razumijevanje svih segmenata liječenja i samostalno donošenje odluka te imati povjerenje u predloženi plan liječenja. Razumijevanje ukupne koristi od liječenja, koja prevladava nad mogućim neželjenim nuspojavama liječenja, omogućavaju da individualna percepcija bolesti i perspektiva budućnosti ne budu narušene. Odnos uzajamnog povjerenja s vodećim liječnikom i osobljem od ključnog je značaja za prihvaćanje nepoznatog i nesigurnog novonastalog životnog razdoblja. Prisutnost i potpora obitelji i prijatelja te razumijevanje na radnom mjestu pomažu u stjecanju samopouzdanja, aktivnom pristupu, motiviranosti i zauzimanju za sebe.
Važno bi bilo da zdravstveno osoblje uključeno u zbrinjavanje oboljelih s rakom dojke razumije načine motiviranja oboljelih osoba. To je jedini ispravni put prema poticanju, poboljšavanju i održavanju motivacije oboljelih, a sve s ciljem postizanja boljih ishoda liječenja.

Piše: Prim. dr. sc. Paula Podolski, dr. med., specijalistica radioterapije i onkologije, Klinički bolnički centar Zagreb

LITERATURA

  1. Wilhelmson A et al. Motivation to uphold physical activity in women with breast cancer during adjuvant chemotherapy treatment. Eur  J Oncol Nurs 2017. (29): 17-22.
  2. Hosseini F et al. Motivation for healing in cancer patients: a qualitative study. Iran J Nurs Midwifery Res 2021 Nov-Dec;26(6): 551-561.
  3. Cho J et al. A review of breast cancer survivorship issues from survivors’ perspectives.  J Breast Cancer. 2014 Sep;17(3):189–199.
  4. Sebri V. et al. Breast canacer survivors motivation to participate in a tailored physical and psychological intervention: a qualitative thwmatical analysis. Behav. Sci. 2022. (12); 1 – 13.
  5. De Jong N et al. Course of mental fatigue and motivation in breast cancer patients receiving adjuvant chemotherapy. Ann Oncol 2005. 16(3);  372-382.

ONC – DM14 – 30/9/2022 – HR2209301317

Članak sponzorira Novartis Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 37b, 10 000 Zagreb, tel. 01 6274 220, fax. 01 6274 255, [email protected]

Foto: Pexels