Je li rak dojke izlječiv?

by | 23 studenoga, 2022
liječenja raka dojke

Rak dojke je najčešće dijagnosticirani karcinom, a ujedno je i najčešći uzrok smrti od raka kod žena u svijetu. Prestigao je karcinom pluća po svojoj pojavnosti, čineći 11,7 % od svih slučajeva raka u svijetu. Incidencija raka dojke u zemljama u razvoju je niža nego u razvijenim zemljama, što donekle možemo pripisati i manjem odzivu na preventivne preglede, često i nepostojanju istih. U razvijenim zemljama svijeta situacija je nešto drukčija, pa tako na primjer u Sjedinjenim Američkim Državama rak dojke je najčešće dijagnosticirani karcinom, a drugi je najčešći uzrok smrti od raka u žena. 

Često se postavlja pitanje je li rak dojke izlječiv? Načelan odgovor bi bio kako jest, ali u pravilu u ranom stadiju, dok je zloćudni tumor ograničen na dojku i/ili okolne limfne čvorove. Nasreću, u razvijenom svijetu kod većine bolesnika koji boluju od raka dojke se tumor otkrije u ranom stadiju bolesti, kad je rak ograničen na dojku i/ili najbliže limfne čvorove, dakle u stadiju kada je bolest za većinu oboljelih izlječiva. U uznapredovalom stadiju bolesti, kada se rak dojke već proširio na udaljena mjesta u organizmu, u pravilu možemo govoriti o dužini i kvaliteti  života, a vrlo rijetko i o izlječenju od bolesti. Slijedom činjenice kako zloćudne tumorske stanice karakterizira nekontroliran rast, invazija u susjedna tkiva te davanje udaljenih presadnica, što je veći tumor veća je i mogućnost da su se tumorske stanice proširile u udaljena tkiva, a što onda smanjuje mogućnost izlječenja. Važno je naglasiti kako rak dojke mogu dobiti i muškarci, iako znatno rjeđe nego žene. Postojanje oboljelih od raka dojke u obitelji povisuje šansu za nastanak bolesti, iako rak mogu dobiti i osobe kod kojih u obitelji nije bilo oboljelih. Suvremenim metodama liječenja, koja obuhvaćaju u ranim stadijima bolesti obično operaciju, često kombiniranu sa zračenjem, kemoterapijom, endokrinom terapijom  i imunoterapijom, znatno se poboljšavaju izgledi za izlječenjem oboljelih osoba. U uznapredovalom stadiju bolesti, kada već postoje udaljene presadnice, suvremenim metodama liječenja uspjeli smo značajno produžiti život, odnosno poboljšati kvalitetu preostalog života, s nadom da ćemo u skoroj budućnosti uspjeti prošireni maligni tumor dojke prevesti u kroničnu bolest, s doživljenom očekivanom dužinom života. Vrsta terapije koja će se primijeniti ovisi o stadiju bolesti, karakteristikama tumora (hormon receptorski pozitivan ili negativan, izražajnosti receptora ljudskog epidermalnog čimbenika rasta 2 / engl. human epidermal growth factor 2 ( HER2)/; Ki67 ( indeks proliferacije ); PD-L1 statusu (prisustvo proteina koji omogućava stanicama raka da izbjegnu napad obrambenih stanica organizma) i drugim osobinama tumora kao i osobinama oboljele osobe (kronične bolesti, nepodnošenje terapije, tjelesna kondicija, itd.). 

Zaključak

Najbolji rezultati liječenja raka dojke postižu se kada se tumor otkrije u ranoj fazi bolesti, i to najbolje kada još nije pipljiv, što bi u pravilu značilo mamografijom ili drugim metodama pretraga. Stoga odziv na mamografije „po pozivu“, samopregled dojki, a u slučaju postojanja sumnje odlazak kod liječnika te eventualno druge potrebne pretrage, kao što su: ultrazvuk, punkcija odnosno magnetska rezonancija ( MR) dojki, često “život znače”. Ako se rak dojke rano otkrije tada se najčešće pristupa poštednoj operaciji, jer je studijama dokazano kako se poštednim operacijama mogu dobiti jednako dobri rezultati u liječenju, kao i kada se operacijom odstrani cijela dojka. Doista nema razloga da se ne odazivamo na preventivne preglede, jer neodazivanjem pokazujemo kako ne vodimo računa o svom zdravlju, koje je tako lako zaštititi a tako teško vratiti. 

Rak dojke - je li izlječiv

Tekst: prim. dr. sci. Filip Grubišić-Čabo, specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, OB Šibenik 

Literatura:

1) Sung H, Ferlay J, Siegel RT, etal. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2021; 71: 209-249. 

2) Siegel RL, Miller KD, Fuchs HE, Jemal A. Cancer Statistics, 2021. CA Cancer J Clin 2021; 71:7.

3)Veronesi U, Cascinelli N, Mariani L, et al. Twenty-year follow-up of a randomized study comparing breast-conserving surgery with radical mastectomy for early breast cancer. N Engl J Med 2002; 347:1227.

Članak sponzorira Novartis Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 37b, 10 000 Zagreb, tel. 01 6274 200, fax. 01 6274 255, [email protected]

ONC – DM19 – 17/11/2022 – HR2211176766

Foto: Pexels, PR