Jaz između roditelja itekako može popraviti rodiljni dopust. Evo što možemo naučiti iz danskog sistema

by | 7 veljače, 2020

ZA mnoge majke koje se relativno brzo nakon porođaja moraju vratiti na radna mjesta institucionalizirani rodiljni dopust u Danskoj zvuči kao utopija. Nakon rođenja djeteta roditelji imaju 52 tjedna plaćenog rodiljnog dopusta koji mogu podijeliti prema vlastitim željama. Ovo je apsolutno velika stvar, pogotovo ako se gleda kako rodiljnom dopustu pristupaju druge zemlje u svijetu (primjerice SAD). No kao i uvijek, ima mjesta za napredak.

Prema danskom Odjelu za zapošljavanje, rad i socijalne poslove, žene još uvijek uzimaju oko 93 posto ukupnog dopusta koji je predviđen za roditelje. Još više zabrinjava činjenica da su žene, kada se vrate na posao, u lošijoj poziciji što se tiče plaće i od muškaraca i od žena koje nemaju djece. Ono što je u cijeloj priči pozitivno je da se danas može nešto poduzeti u vezi s tim. Novo istraživanje, koje je proveo američki biro za ekonomska istraživanja, a koje se bavilo pregledavanjem informacija danske administracije od 1980. do 2013. godine, utvrdilo je da se ženama koje su iskoristile cijeli rodiljni dopust razlika u plaći dugoročno povećala za skoro 20 posto. Taj postotak vrlo je sličan razlici koja je prisutna i u SAD-u.

Iako spomenuti rezultat istraživanja pokazuje da rodiljni dopust nije isključivi razlog za stvaranje velikih razlika u plaći između muškaraca i žena, znanstvenici sugeriraju da bi promjena načina na koji razmišljamo o ulogama na poslu i u kući mogla pomoći u smanjivanju ove razlike, barem u budućnosti.

“Žene imaju tendenciju prihvaćanja ideje o balansiranju plaće i odgoja djece koja je slična onoj koju su vidjele kod svoje majke. To se prenosi s generacije na generaciju (zanimljivo, samo kod kćeri) i donekle objašnjava zašto je kod žena čije su majke više radile dok su one odrastale kasnije ta razlika puno manja”, pojašnjavaju stručnjaci.

Ono što je nužno za izjednačavanje plaće ili početak smanjivanja razlike je dijeljenje odgovornosti u kući između muškaraca i žena te poticanje muškaraca na uzimanje više rodiljnog dopusta. Primjera radi, u Švedskoj, gdje se muškarce kažnjava ako ne koriste rodiljni dopust, plaća žena skočila je skoro 7 posto za svaki mjesec dopusta koji su muškarci koristili.

Zanimljivo je da prema većini istraživanja velik broj očeva želi uzeti dopust i biti s djecom, ali se relativno mali broj njih zbilja odluči na taj korak zbog još uvijek prisutne stigme u društvu i problema pri povratku na posao.

IZVOR: INDEX.HR