Categories HOME

TOKSIČNE STVARI koje ne smijete bacati u smeće

FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES
FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES
FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

Pravilnim odlaganjem otpada štitite svoje zdravlje i okoliš, stoga se raspitajte što sve možete odnijeti u svoja lokalna reciklažna dvorišta, a u nastavku pročitajte što nikada ne smijete bacati u smeće.

ŽARULJE
Štedne žarulje polako zamjenjuju žarulje sa žarnom niti. Štedne žarulje sadrže živu i zbog toga ih ne smijemo odlagati u “obično” smeće jer će tako završiti na deponiju i ispuštati živu u tlo.

BATERIJE
Različite vrste baterija sadrže razne korozivne ili toksične kemikalije koje su štetne za okoliš pa ih zbog toga ne smijemo bacati zajedno sa standardnim komunalnim otpadom.

MOTORNO ULJE
Nemojte ga ulijevati u odvode, nemojte ga prolijevajti po zemlji i nemojte odlagati kanistere s motornim uljem na zabačene lokacije. Zapamtite da samo jedan galon (3.78 l) motornog ulja može kontaminirati čak jedan milijun galona svježe vode. Također imajte na umu to da ga ne smijete ulijevati u kanistere s benzinom, antifrizom, bojom ili otapalima jer se tada ne može reciklirati.

ELEKTRONIČKI UREĐAJ
Stari televizor, DVD ili CD player, video-snimači, mobiteli, kamere, računala, pisači, konzole… Elektronički otpad sadrži teške metale poput kadmija i olova, a zbog toga mu nije mjesto u kanti za smeće.

BOJE, LAKOVI I OSTALI ARTIKLI IZ OVE SKUPINE
Sve vrste boja, premaza, lakova, odstranjivača boja i lakova kategoriziraju se kao opasan kućni otpad jer sadrže kemikalije koje su štetne za ljude, životinje i okoliš.

TERMOMETRI SA ŽIVOM
Mnogi u svom kućanstvu danas imaju digitalne termometre, ali i “stare” termometre sa živom kojima smo nekoć mjerili tjelesnu temperaturu. Takve termometre odnesite u reciklažno dvorište zbog otrovne žive, a isto napravite i sa svim ostalim predmetima koji je sadrže.

STARI LIJEKOVI
Lijekovi spadaju u opasan medicinski, tj. farmaceutski otpad. Zbog toga se moraju odlagati u posebne spremnike koji se nalaze u reciklažnim dvorištima, a možete ih odnijeti u ambulante, domove zdravlja i ljekarne.

FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES
FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

IZVOR: ZADOVOLJNA.DNEVNIK.HR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pratite nas na Instagramu